Horizontalni formatizer S-400

 

HORIZONTALNI FORMATIZER   S 400  
HORIZONTALNI FORMATIZER   S 400  

 

IZGLED MASINE SA SISTEMOM ZA OTPRASIVANJE

Horizontalni formatizer S 400. Aluminijumski pokretni krizajući sto sa kaljenim čeličnim vodilicama. Teleskopski firung 1900 mm sa dva obrtna graničnika. Firung za uporedno rezanje sa mikrometarskim merilom. Sto za uporedno rezanje za širinu 1250 mm. Nagib testere 45º sa očitavanjem na skali.

 

STANDARDNA IZRADA S 400 
Prečnik testere makimalni / minimalni mm Ø 400 / Ø250 
Prečnik osovine mm Ø 30 
Dimnzije radnog stola mm 1000 x 700 
Dimenzije aluminijumskog klizajućeg radnog stola mm 3200 x 350 
Maksimalna dužina rezanja sa predrezačem mm 3100 
Maksimalna širina rezanja sa uporednim firungom mm 1250 
Maksimalna visina rezanja sa uglom 90º / 45º
- sa testerom Ø 400 
- sa testerom Ø 250 
130 / 92 mm
55 / 39 mm 
Snaga motora kW (HP) 5.5 (7.5) 
Broj obrtaja osovine, min-1 3000/4000/5000 
Prečnik izvoda za otprašivanje, mm Ø 120 
Težina, kgr 850 
Neophodan prostor za rad, m 6.5 x 9.0 
OPCIJE
Predrezač sa motorom
- prečnik testere predrezača  Ø 120
- prečnik osovine  Ø 20
- broj obrtaja osovine min-1  8000
- Snaga motora kW (HP)  0.55 (0.75) 

Maksimalna širina rezanja sa uporednim firungom mm 1500 
Kutija sa za piljevinu sa crevom 
Firung za rezanje pod uglom

 

Firung za rezanje pod uglom
Firung za rezanje pod uglom
Kutija za piljevinu sa crevom

Kutija za piljevinu sa crevom

(ova opcije ne ulaze u ponudjenu cenu)     

Kutija za piljevinu sa crevom

Kutija za piljevinu sa crevom

(testere se ne isporučuju uz   mašinu)