SF 2 HORIZONTALNI FORMATIZER SA 6. brzinskim FREZEROM

kombinirka sa 3 operacije FREZER, CIRKULAR, PREDREZAČ

 

SF2  
SF2  

 

Horizontalni formatizer sa frezerom:  aluminijumski formatni klizajući sto sa kaljenim čeličnim vodilicama, teleskopski firung  sa dva obrtna graničnika, uporedni firung za uporedno rezanje  mm  sa očitavanjem na mikrometaskoj skali, nagib cirkulara i predrezača pod uglom od 45º sa očitavanjem na skali, prečnik otvora na radnom stolu frezera Ø 260 mm sa izvodom za otprašivanje  Ø  120 mm ispod radnog stola, nagib osovine frezera nazad na 45º, morov konus MK4 za brzu promenu osovine, zaštita na frezi za glodala  Ø 250 mm, 

 

STANDARDNA IZRADA
CIRKULAR 
Prečnik kružne testere mak. / min. Ø mm 315 / 250
Prečnik osovine Ø mm 30
Maksimalna dužina rezanja sa predrezačem u zavisnosti od dužine formatnog aluminijumskog klizajućeg stola mm od 2.200 do 3.100
Maksimalna širina rezanja sa uporednim firungom mm 1080
Maksimalna visina rezanja pri položaju na 90º / 45º
- pri prečniku testere Ø 315 mm  mm   103 / 72
- pri prečniku testere Ø 250 mm  mm   70 / 49

Snaga elektromotora KW (HP) 3.0 (4.0)
Brzina okretanja osovine min-1 4000
Prečnik izvoda za otprašivanje mm 120

F R E Z A 
Prešnik osovine Ø mm 30
Nagib nazad º 45¤
Vertikalni hod osovine mm 175
Korisna visina osovine mm 125
Maksimalni prečnik instrumenata - glodala  Ø mm 250
- testere Ø mm 320

Promena osovine morzov konus MK4
Prečnik otvora na radnom stolu Ø mm 260
Maksimalni prečnik / dubina spustanja glodala ispod stola Ø mm 250 / 60
Broj obrtaja osovine (dvobrzinski motor) min-1 10000 / 8000 / 6000 / 5000 / 4000 / 3000
Snaga elektromotora dvobrzinskog KW (HP) 3.2/4.2 (4.3/5.5)
Prečnik izvoda za otprašivanje
- ispod radnog stola
- na zaštiti frezera 
Ø mm
Ø mm 
120
120
Zaštita na frezeru sa firungom 2 x L mm 500


OPSTE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dimenzije radnog stola mm 1450 x 650
Dimenzije formatnog aluminijumskog klizajućeg stola mm 2300 x 350
Dimenzije dopunskog rama na formatnm stolu mm 1200 / 610
TEŽINA KGR 790
Potreban prostor za rad M 6.0 x 7.0


OPCIJE:
PREDREZAČ
- prečnik testere  Ø mm  120
- prečnik osovine  Ø mm   20
- broj obrtaja   min-1  8000
- snaga elektromotora  KW (HP)  0.75 (1,1)


Jači motor cirkulara KW (HP) 4.0 (5.5)
Okretni firung bez produžetaka mm 600, 900, 1219
Produžetci za okretni firung mm 600, 900
Maksimalna širina rezanja sa uporednim firungom mm 1400
Otprašivanje sa cevkom i kutijom 
Elektronska indikacija za uporedni firung 
Poprečlni firung sa mogućnošću montiranja uglova 
Zaštita na frezeru sa integralnim firungom mm 500
Levo i desno okretanje osovine na frezeru 
Povećanje brzine okretanja na frezeru min-1 15000/9000/7500/ 6000/4500/3000
Snaga motora na frezeru (dvobrzinski motoro) KW (HP) 4.0/5.5 (6.1/7.4)
Promenljive osovine na frezeru sa MK4 morzovim konusom
prečnik osovine / korisna visina 
Ø mm Ø 1¥"/125, Ø 32/125, Ø 35/125, Ø 40/125
Konzolni sto i zaštita na frezeru za testere Ø mm 320
Potisni urenjaj MORI 
Dužina firmatnog aluminijumskog stola mm 2544, 2743, 3000, 3200
MAKSIMALNA DUZINA REZANJA SA PREDREZAČEM mm 2450, 2640, 2900, 3100
ČeliČni konzolni sto na aluminijumskaom stolu mm 500 x 320

 

Nagib testere i predrezača	 

Nagib testere i predrezača

 (testere se ne isporučuju uz mašinu)

 
okretni firung  
okretni firung  
Mk4  
MK 4 morzov konus sa osovinom  
INTEGRALNI FIRUNG  
INTEGRALNI FIRUNG  
konzolni sto sa zaštitom za testeru  
konzolni sto sa zaštitom za testeru  
potisni uredjaj MORI  
potisni uredjaj MORI  
prihvatno potisni uredjaj (feder) MX 48  
prihvatno potisni uredjaj (feder) MX 48